Dokumenti

U nastavku se nalaze normativna akta Saveza za rijetke bolesti. Ova akta određuju pravila ponašanja Saveza i njegovih članova, prava i obaveze te pravilnike kojim su definirane zakonske odgovornosti Saveza.