Udruga građana, roditelja, prijatelja, osoba s invaliditetom i posebnim potrebama UTJEHA

Udruga građana, roditelja, prijatelja, osoba s invaliditetom i posebnim potrebama UTJEHA je registrovana 25.01.2005. godine u Ministarstvu pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona u Širokom Brijegu. Cilj udruženja je okupljanje, osnaživanje, upoznavanje sa pravima i zakonima i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Udruga postiže svoje ciljeve kroz aktivan rad, pa u njenom sklopu djeluje radionica za prikupljanje, mljevenje, reciklažu stare plastike te proizvodnju. Od 2005. godine do danas je bilo zaposleno 17 osoba s invaliditetom i postali su ravnopravni članovi udruge. Udruga broji 34 člana i od toga 10 članova ima rijetko oboljenje. Udruženje ima jako dobru suradnju sa domaćim institucijama i privrednim društvima, pa već 14 godina sudjeluje na Mostarskom sajmu gospodarstva gdje promoviše rad udruge.