Saradnja

Svojim djelovanjem želimo zaštititi i unaprijediti kvalitetu života osoba oboljelih od rijetkih bolesti, pružiti im pomoć, te ih okupiti u jedinstvenu organizaciju. 

U tu svrhu, planiramo kontinuirano raditi na smislenom umrežavanju organizacija i predstavnika ljudi koji žive sa rijetkom bolešću u dizajniranju i primjeni politika i usluga, a sve sa ciljem prikupljanja i širenja znanja i dobrih praksi, kako bi se osiguralo da potrebe ljudi koji žive sa rijetkom bolešću adekvatno rješavaju specijalizovane i opšte službe.

Saradnja sa relevantnim institucijama, odnosno predstavnicama zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH od izuzetnog je značaja, sa ciljem da našim korisnicima omogućimo eliminisanje svih vrsta diskriminacije, a time i da osiguramo da ljudi koji žive sa rijetkom bolešću imaju pristup socijalnom, radnom, obrazovnom, rekreativnom uključivanju na jednak način sa ostalim građanima.