Udruženje distrofičara Cazin

Udruženje distrofičara Cazin, registrovano 14.10.2012. godine u Ministarstvu pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona u Bihaću, je nevladina, nestranačka, neprofitna i dobrovoljna organizacija osoba s tjelesnim invaliditetom, članova njihovih porodica i ostalih građana koji svojim radom žele poboljšati kvalitet života osoba s invaliditetom.

Ciljevi udruženja su doprinos u izgradnji sredine jednakih mogućnosti za sve populacije koje egzistiraju u Cazinu, promovisanje prava osoba s invaliditetom, izgradnja partnerskih odnosa između lokalnih vlasti i organizacija i udruženja osoba s invaliditetom. Udruženje zagovara i lobira za prava osoba s invaliditetom, pruža usluge članstvu i drugim osobama s invaliditetom i njihovim porodicama u rješavanju problema proisteklih iz oblasti invalidnosti, prati, inicira i učestvuje u donošenju odluka iz oblasti invalidnosti.