U pripremi – radimo na dopunjavanju sadržaja naše web stranice

Rijetkim bolestima nazivamo bolesti koje se javljaju na manje od 5 pojedinaca na 10.000 stanovnika. Unutar same grupe rijetkih bolesti, postoje i one koje su “vrlo rijetke”, te pogađaju jednu osobu na 100.000 stanovnika ili je učestalost čak i rjeđa.